لغات و اصطلاحات معماری

step – stair : پله

foundation : فونداسیون پی

ceiling : سقف

concrete : بتن

Interior design : طراحی داخلی

Brick : آجر

Plaster : گچ

Structural concrete : سازه بتنی

Structural steel : سازه فلزی

Beam : تیرآهن

Column : ستون

Light weight concrete : بتن سبک

Land : زمین

Building : ساختمان

town - Urban planning : شهرسازی

Precast concrete : بتن پیش ساخته

Contractor : پیمانکار

Foul water : آب آلوده

Potable water : آب آشامیدنی

Ditch : آبراه ، جوی

Architect : معمار

Architecture : معماری

Construction : ساختمان سازی

Rein forced : مسلح شده

Glass : شیشه

Slope : شیب

Timber : الوار چوب

Survey : آمارگیری

Planning : برنامه ریزی

Wood : چوب

Quantity : کمیت

Quality : کیفیت

enviroment : محیط زیست

Drawing : کشیدن

Masonary : سنگ کاری

Pipe : لوله

Area : مساحت

Flat roof : بام صاف

Front elevation : نمای روبرو

Cross section : برش عرضی

Hand rail : نرده پله

Paint : رنگ

Plan : نقشه

Circumference : محیط

Edge : لبه

Bill of quantities : صورت وضعیت

Scheduling : زمان بندی


Consultant :
مشاور

Air circulation : چرخش هوا

Air condition : تهویه مطبوع

Hinge : لولا

Tile : کاشی

client : کارفرما

Structural engineer : مهندس محاسب

Natural light : نور طبیعی

Force : نیرو

Compressive stress : نیروی فشاری

Pre stressed : نیروی کششی

Demolition : خراب کردن

In situ concrete : بتن درجا

Rural : برون شهری

Urban : شهری

Area : مساحت

Environment : محیط زیست

Culture : فرهنگ

Demand : تقاضا

Supply : عرضه

Retaining wall : دیوار حائل

Piched roof : بام شیبدار

Aesthetic :نما- زیبا شناسی

Civilization : تمدن

Equal : مساوی

Tools : ابزار

Industrials : صنعتی

Materials : مواد

Weight : وزن

Site : زمین

+ نوشته شده توسط مهرداد ساکتی در یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 19:59 |


Powered By
BLOGFA.COM